Ouderen

Ouderen

ls het uitvoeren van dagelijkse activiteiten moeizamer gaat, kan een ergotherapeut de activiteiten analyseren. De ergotherapeut kijkt of er praktische mogelijkheden zijn om de zelfstandigheid van ouderen te handhaven of te vergroten door het geven van: training, advies, en informatie over de aanschaf van hulpmiddelen en voorzieningen.