Kleutervaardigheden oefenen tijdens het buitenspelen

Kleutervaardigheden oefenen tijdens het buitenspelen

 

De zomervakantie is begonnen en dat betekent dat de kinderen weer lekker kunnen buitenspelen. En tijdens het buitenspelen kan je kind op spelenderwijs kleuteractiviteiten oefenen die de ontwikkeling van het kind stimuleren. In deze blog geven kinderergotherapeuten Krista en Neliza voorbeelden van activiteiten die je kind tijdens het buitenspelen kan uitvoeren.

Schrijven, rekenen en tekenen met stoepkrijt of zand/modder

Met stoepkrijt kan je kind woorden, vormen, zinnen en sommen maken. Heb je geen stoepkrijt? Dit kan ook heel gemakkelijk in de zandbak of met modder. Met de wijsvinger kan je kind de woorden schrijven, vormen natekenen of de sommen uitrekenen.

Eigen moestuintje voor de fijne motoriek

Wanneer je een stukje grond over hebt, kan het erg leuk zijn om samen met je kind een eigen moestuintje te creëren. Door de zaadjes voorzichtig te planten en het verzorgen hiervan is je kind onbewust met de fijne motoriek en de oog/handcoördinatie bezig.

Spelen met de schaduw

Zet een voorwerp in de zon (denk aan een poppetje, dier, of een knuffel) en laat je kind met stoepkrijt de schaduw overtrekken. Dit is een leuke manier om je kind een goede pengreep aan te leren en daarbij creatief bezig te zijn.

Spelenderwijs cijfers, letters en kleuren leren

Maak met stoepkrijt vakken op de grond met daarin een kleur, letter of cijfer. Laat je kind op een vak staan en maak op deze manier rekensommen, woorden of leer je kind de kleuren. Je zou er zelfs een Twisterspel van kunnen maken.

Verstop opdrachten in de tuin

En laat je kind de opdrachten zoeken. De opdracht die je kind het eerst vindt, kan je het eerst uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan: Zoek de boom met de witte bloesem. Bij de boom ligt vervolgens de opdracht “Teken de boom na. Tel het aantal takken dat je getekend hebt en benoem de kleuren die je gebruikt hebt.”

Punten gooien en optellen

Ieder neemt zijn eigen kleur steentjes. Teken een grote cirkel met daarin kleinere cirkels op de stoep van groot naar klein. De binnenste cirkel is 100 punten, de middelste 25 en de buitenste cirkel is 10 punten. Ga op ongeveer 2 meter van de cirkels staan en gooi nu één voor één de steentjes in de cirkels. Je krijgt alleen maar punten als de steentjes in de cirkels blijven liggen. Na tien beurten tel je samen met je kind de punten bij elkaar op en degene met de meeste punten heeft gewonnen.

Hinkelen met letters en cijfers

Maak een hinkelpad in de vorm van een slang met daarin letters of cijfers. Maak vervolgens samen met je kind een woord of rekensom van de vakken waarop hij springt. Maak er bijvoorbeeld ook een spelletje van door er punten aan te koppelen. Hoe langer het woord of de som, hoe meer punten.