Een terugblik op vorig jaar en toekomstplannen voor 2018

Het nieuwe jaar is alweer ingegaan, dat betekent dat wij terugblikken op het afgelopen jaar en vooruitkijken naar de toekomstplannen voor 2018. Rosanne Veld, oprichtster van Kracht Ergotherapie vertelt hierover.

“Wanneer ik terugkijk naar 2017 zijn er binnen Kracht Ergotherapie veel veranderingen doorgevoerd. We hebben ons dit jaar vooral gefocust op het neerzetten en uitwerken van een goede structuur en basis. We hebben de afgelopen jaren een behoorlijke groei doorgemaakt waarbij het team flink is gegroeid en we meerdere locaties hebben geopend. We hebben inmiddels  10 werknemers in dienst en zijn gevestigd op 8 locaties. Hierdoor was het noodzakelijk om goede kaders neer te zetten waar we de komende jaren op kunnen voortborduren. Iedereen heeft zijn weg gevonden binnen dit team, het is een prettige vorm van samenwerken en hierdoor kunnen onze medewerkers zich volledig richten op de cliënt waarbij het bieden van kwalitatieve zorg altijd voorop staat.

Adviespunt voor hulpmiddelen
Ook een belangrijke stap hierin is onze samenwerking met Gezondheidscentrum Het Kompas in Hengelo. Door deze multidisciplinaire samenwerking kunnen wij onze cliënten kwalitatief goede behandelingen bieden. Hierbij schakelen wij met specialisten binnen de fysiotherapie,  logopedie, diëtisten en psychologen waardoor we een compleet pakket voor revalidatie binnen de eerstelijn aan kunnen bieden.  Daarnaast hebben wij op deze locatie ons adviespunt geopend waar mensen terecht kunnen voor advies over hulpmiddelen en het lenen of aanschaffen van hulpmiddelen.  Ook hierdoor kunnen wij onze cliënten nog meer service en kwaliteit bieden binnen de ergotherapie en handtherapie.

Handtherapie
Ook binnen de handtherapie hebben we het afgelopen jaar een mooie groei doorgemaakt. Inmiddels hebben wij vier handtherapeuten in dienst. En daarbij werken we meer samen met handfysiotherapeuten, waarbij we onze krachten kunnen bundelen. Hierdoor kunnen meer mensen worden doorverwezen en beter en sneller worden behandeld.

Kracht Werkt
In 2018 wil ik mij ook meer gaan richten op Kracht Werkt. Kracht Werkt richt zich op werkgevers en werknemers die advies en ondersteuning nodig hebben op het gebied van preventie, verzuim, re-integratie vanuit de zorg en het juridische veld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan medewerkers met een burn-out die overbelast zijn en geen energie hebben. Kracht Werkt kan dan vervolgens samen met de medewerker aan de slag gaan om de medewerker uiteindelijk weer aan het werk te krijgen. Kijk hier voor meer informatie over Kracht Werkt.

Burn-out voorkomen
Het is voor de werknemer en de werkgever beter om een burn-out te voorkomen. Kracht Werkt kan worden ingezet om dit te voorkomen door middel van trainingen, workshops, werkplekonderzoeken en individuele gesprekken. Hierbij richten we ons voornamelijk op werk en privé balans. Vaak trekken mensen te laat aan de bel en voor werkgevers kost het geld wanneer zij hun werknemers hierdoor niet optimaal in kunnen zetten. Ook hierbij werken wij met specialisten. We onderzoeken wat iemand nodig heeft. Dit doen wij door een uitgebreide intake waarbij alles in kaart gebracht wordt. Vervolgens overleggen wij met de huisarts zodat hij ook weer specialisten kan inschakelen. Hierbij kijken we altijd naar de persoonlijke situatie, want vaak zit er een veel groter verhaal achter dan wij in eerste instantie dachten. Hierdoor kunnen wij betere zorg op maat aanbieden met als doel de werknemer weer optimaal aan het werk te krijgen.

Plannen voor 2018
Voor 2018 zijn stabiliteit en innovatie de belangrijkste doelen waar we ons op gaan richten. Door ons te blijven innoveren en onze kennis te verbeteren kunnen wij ook betere kwaliteit blijven leveren. Hierbij staat aandacht voor onze cliënten en onze medewerkers altijd voorop. Daarnaast vind ik het belangrijk dat in 2018 nog meer mensen Kracht weten te vinden. Ook vind ik het belangrijk dat meer mensen weten wat ergotherapie precies is en waar het voor ingezet kan worden. Voor veel mensen blijft ergotherapie een vaag begrip. Ik hoop dit in 2018 met Kracht nog meer op de kaart te kunnen zetten.”