Ergotherapie in Twente en de Achterhoek

Kracht biedt praktische, doelgerichte ergotherapie in onze praktijk of op locatie in omgeving Twente/Achterhoek. Afhankelijk van uw situatie kan de behandeling plaatsvinden op de praktijk, bij u thuis, op school of op het werk. Samen met u wordt een afspraak gemaakt over de frequentie en de duur van de behandeling.

Voor wie is Kracht Ergotherapie er?

Kracht Ergotherapie is er voor iedereen die lichamelijke en/of psychische klachten ondervindt waardoor de dagelijkse activiteiten niet optimaal uitgevoerd kunnen worden. Hierbij kan gedacht worden aan: ouderen, mensen met een lichamelijke beperking (reumaklachten, ms, atroseklachten), NAH, whiplash klachten, concentratiestoornissen, KANS of chronische aandoening en mantelzorgers. Samen met u stelt Kracht Ergotherapie een behandeltraject op waarin duidelijk wordt wat het doel, de frequentie en de duur van de behandeling is. De behandelingen kunnen plaatsvinden in onze praktijk of op locatie, in de omgeving van de Achterhoek en Twente

Wat is ergotherapie?

Ergotherapie is een paramedisch beroep bedoeld voor mensen die ten gevolge van ziekte, handicap of een beperking problemen ondervinden bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven. Hierbij richt ergotherapie zich op de gebieden wonen, werken en vrije tijd. Ergotherapie wordt ingezet om deze activiteiten zo zelfstandig mogelijk te kunnen uitvoeren.

Wat doet de ergotherapeut?

De ergotherapeut stelt op basis van uw problemen en mogelijkheden samen met u een passend behandeltraject op. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen en behoeften. Daarnaast brengt de ergotherapeut uw dagelijks handelen in kaart en vult dit aan met de gegevens van de huisarts, de specialist of de fysiotherapeut. Afhankelijk van uw situatie kan de behandeling plaatsvinden op de praktijk, bij u thuis, op school of op het werk.

Verwijzing en vergoeding

U kunt sinds maart 2012 zonder verwijzing bij de praktijk terecht. De ergotherapeut heeft hierbij wel toestemming van u nodig om contact op te nemen met uw huisarts. Ergotherapie zit in de basisverzekering en wordt, afhankelijk van uw zorgverzekering, minimaal 10 uur per jaar vergoed.

Het is ook mogelijk om zelf de behandelingen te financieren. Het NZA-tarief voor ergotherapie bedraagt per 1 januari 2023: €95,00 per uur behandeltijd.
Indien een huisbezoek noodzakelijk is wordt een aan huis toeslag van €30,00 in rekening gebracht.

De ergotherapeut kan samen met u kijken of er eventueel nog andere mogelijkheden zijn om de therapie te vergoeden bijvoorbeeld via de gemeente, vanuit PGB of via uw werkgever.