Kinder
Ergotherapie

Kinderergotherapie
Van Kracht
Ergotherapie

Wanneer een kind problemen ervaart bij de uitvoering van dagelijkse activiteiten, kan ergotherapie een goede oplossing zijn. Het doel van de ergotherapeutische behandeling is om de ontwikkeling van het kind op diverse gebieden te stimuleren. Denk hierbij aan: het aan- uitkleden, eten, schrijven, plannen, zelfstandig spelen etc. De ergotherapeut analyseert waarom het kind moeite heeft met de uitvoering van de dagelijkse activiteiten en geeft hierover advies. Hierbij kunnen ouders, verzorgers, leerkrachten en eventueel andere disciplines betrokken worden.

Wat is kinderergotherapie?

Kinderergotherapie is er voor kinderen die moeite hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Dit kunnen activiteiten zijn op school, thuis en in de vrije tijd tijdens het uitvoeren van sporten of hobby’s. De ergotherapeut kan ingezet worden om samen met het kind te werken aan deze activiteiten. De ergotherapeut werkt hierbij altijd nauw samen met de ouders, leerkracht en eventueel andere behandelaars.

Kinderergotherapie thuis

Wanneer je als ouder of verzorgende merkt dat je kind in de thuissituatie moeite heeft met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, of vastloopt in de ontwikkeling, kan de kinderergotherapeut ingezet worden. De kinderergotherapeut analyseert, onderzoekt en adviseert hierin, met als doel om de zelfredzaamheid van het kind te vergroten en de ontwikkeling te stimuleren. Activiteiten waarbij het kind moeite mee kan hebben kunnen zijn:

Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL)
Moeite met aan- en uitkleden;
Moeite met veters strikken;
Moeite met knopen en ritsen open of dichtmaken;
Moeite met wassen, tanden poetsen, haren kammen;
Moeite met eten- en drinken, gebruiken van mes en vork;
Moeite met fietsen;
Niet goed stil kunnen zitten, of moeite met zitten;
Moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden of zelfstandig uitvoeren van taken.

Vergoeding kinderergotherapie

Kinderergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed vanuit de basisverzekering. Sommige verzekeringen vergoeden meer behandeluren. Uw eigen zorgverzekering kan u vertellen of dit voor uw polis geldt. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat ouders niet het verplichte eigen risico hoeven te betalen.  In dit overzicht worden de verschillende pakketten van de zorgverzekeraars weergegeven. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering kunt u de exacte uren die u vergoed krijgt nalezen.

Waarvoor kan een ergotherapeut ingezet worden?

Wanneer je het gevoel hebt dat je kind niet meegaat in de ontwikkeling, kan de ergotherapeut meekijken. De ergotherapeut onderzoekt waarom een kind vastloopt of ergens moeite mee heeft en biedt hierbij ondersteuning. Dit zijn activiteiten op het gebied van zelfredzaamheid, schoolse vaardigheden, sociale vaardigheden, en spel. Denk hierbij onder andere aan:

 • Moeite met netjes knippen, plakken, tekenen en knutselen;
 • Moeite met schrijven en het goed vasthouden van een pen, oftewel een juiste pengreep;
 • Moeite met het maken van puzzels of ander constructiespeelgoed;
 • Moeite met het gebruiken van bestek;
 • Moeite met het strikken van veters, knopen los- en vastmaken;
 • Moeite met oog-hand coördinatie;
 • Moeite met stilzitten, goed in een juiste houding zitten en concentreren;
 • Moeite met zelfstandig werken, een opdracht organiseren en afmaken;
 • Moeite met het leren van fietsen en schommelen;
 • Moeite met het aan- en aankleden, wassen, afdrogen;
 • Moeite met samenspelen en delen
 • Moeite met het spelen zand, klei en vingerverf

Verwijzers

Huisartsen en specialisten
Heeft u als huisarts of specialist het idee dat kinderergotherapie een meerwaarde kan zijn voor uw cliënt? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen via zorgmail, tevens zijn wij te vinden op ZorgDomein.

Leerkrachten
Heeft u als leerkracht een leerling op school of in de klas waarvan u denkt dat kinderergotherapie een meerwaarde zou kunnen zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Wij kunnen, uiteraard met goedkeuring van ouders, de leerling observeren in de klas of testen uitvoeren om te achterhalen wat de oorzaak van het probleem is.

Ouders
Ook ouders kunnen bij Kracht Ergotherapie terecht. Kracht Ergotherapie is direct toegankelijk. Wij nemen tijdens een eerste gesprek een screening af om te onderzoeken of wij gaan starten met behandelen.

Tijdens de eerste afspraak vragen wij u het volgende meenemen:

 • Naam en geboortedatum van uw kind
 • Zorgverzekeringspas van uw kind
 • ID-kaart of paspoort van uw kind
 • Eventueel een verwijsbrief

Kinderergotherapie op school

Heb je als ouder of leerkracht het idee dat je kind niet meekomt met de rest? Heeft het kind moeite met bepaalde vaardigheden of activiteiten in de klas, op het schoolplein of tijdens de gym en heeft hij of zij hierbij net iets meer hulp en begeleiding nodig? Dan kan de kinderergotherapeut op school ingezet worden. De kinderergotherapeut streeft er middels ergotherapie naar om het kind zo optimaal mogelijk te laten deelnemen aan het onderwijs.

Wat doet een kinderergotherapeut op school?

De kinderergotherapeuten van Kracht Ergotherapie starten altijd met het uitvoeren van een ergotherapeutische screening. Dit kan bestaan uit een observatiemethode of een test (deze is afgestemd op de ontwikkeling en hulpvragen van het kind/ouders). Hiermee wordt het ontwikkelingsniveau van het kind in kaart gebracht. Het resultaat wat hier vervolgens uit voortkomt zal met de ouders/verzorgers en de leerkracht besproken worden. Hierop aansluitend worden behandeldoelstellingen opgesteld. De oefeningen en resultaten worden met zowel de leerkracht als de ouders besproken, zodat zij dit in de klas en de thuissituatie eventueel op dezelfde manier toe kunnen passen, mocht dit nodig zijn. Hierdoor wordt het optimale uit de therapie gehaald. De ergotherapeut kijkt ook naar de interesses van het kind en past spelenderwijs de therapie hierop aan door gebruik te maken van spel- en ontwikkelingsmaterialen.

Kinderergotherapie op jouw school?

Ben je benieuwd wat de kinderergotherapeuten van Kracht Ergotherapie op jouw school kunnen betekenen? Of wil je graag meer informatie over kinderergotherapie, het inzetten of aanschaffen van hulpmiddelen of heb je overige vragen rondom kinderergotherapie van Kracht? Neem dan gerust contact met ons op via telefoonnummer 088- 501 4300 of door onderstaand formulier in te vullen.

Teamleden kinderergotherapie

Hieronder presenteren wij ons team kinderergotherapeuten. Neem voor meer informatie over de kinderergotherapie gerust contact met onze kinderergotherapeuten op.

Wij zijn aangesloten bij

  Sluiten

   Sluiten