Training valpreventie

Locatie: Op aanvraag

Training valpreventie

Steeds meer ouderen vallen in en rondom huis. Het aantal valincidenten neemt per jaar toe en een valongeluk is steeds vaker de oorzaak van letsel bij ouderen. Er wordt iedere 5 minuten een oudere opgenomen op de Spoedeisende Hulp door een valincident. En naar verwachting neemt dit jaarlijks nog meer toe door de vergrijzing in ons land. Door het inzetten van valpreventietrainingen, waarbij ouderen worden gewezen op de risico’s in en rondom huis, moet het vallen tegen worden gegaan.
Voor wie is de valpreventietraining?
De valpreventietraining is bedoeld voor ouderen die willen leren hoe zij valrisico’s kunnen beperken, waardoor zij veiliger en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

Wat komt er aan bod tijdens de valpreventietraining?

• Tijdens de valpreventietraining wijst de ergotherapeut de cliënt op de valrisico’s in en rondom huis
• De cliënten krijgen praktische tips om vallen te voorkomen
• Advies omtrent obstakels in en rondom huis
• Technieken die kunnen helpen om vallen te voorkomen
• Hulpmiddelen om vallen te voorkomen
• Oefenparcours (eventueel voor rollator) om situaties na te bootsen
• Advies en tips voor in huis

Na de valpreventietraining

• Weet u wat eventuele valrisico’s zijn
• Weet u wat u kunt doen om vallen zoveel mogelijk te voorkomen
• Weet u welke obstakels er kunnen zijn en hoe u dit kunt vermijden
• Weet u welke hulpmiddelen u in kunt zetten om vallen te voorkomen