Ergotherapie bij corona en restklachten

Wanneer iemand het coronavirus opgelopen heeft, zijn kenmerkende fysieke klachten vaak keelpijn, neusverkoudheid, hoofdpijn, koorts, verlies van reuk en smaak en benauwdheid. Maar dat er ook veel klachten zijn die blijven na corona, ook wel restklachten genoemd, is bij veel mensen nog niet zo bekend. Dit zijn vaak mentale en cognitieve klachten waardoor zij beperkt worden in hun dagelijkse functioneren. Klachten die serieus genomen moeten worden om dit goed te kunnen behandelen. Ergotherapie kan hierbij van grote meerwaarde zijn. Maar wat zijn deze corona restklachten dan precies? Wat kan de ergotherapeut voor cliënten met corona restklachten betekenen? En waar moet je op letten wanneer je corona hebt gehad? Wij leggen het uit in deze blog.

Waar lopen mensen die corona hebben gehad vaak tegenaan?

Wanneer iemand corona heeft gehad, zien wij in de praktijk dat er vaak restklachten overblijven. Denk hierbij aan (cognitieve) klachten als forse vermoeidheidsklachten, benauwdheidsklachten, een verstoorde balans tussen belasting en belastbaarheid, concentratieproblemen, geheugenproblemen, slaapproblemen en prikkelverwerkingsklachten. Alledaagse activiteiten als douchen, aankleden, huishoudelijke taken, de dagelijkse organisatie van het huishouden of werk worden hierdoor opeens een behoorlijke opgave en kosten veel energie. Wanneer je dan teveel hooi op je vork neemt, word je nog vermoeider en herstel je minder snel, waardoor er overbelasting ontstaat.

Wat kan ergotherapie bij restklachten betekenen?

De ergotherapeut stelt de cliënt in staat om zijn of haar zelfstandigheid en draagkracht te behouden en te vergroten. Dit doen wij door functies, vaardigheden en strategieën te evalueren en deze tijdens een activiteit effectief in te zetten. Dit kan door training, het aanleren van een andere manier van handelen, het inzetten van een hulpmiddel of door de activiteit of de omgeving aan te passen. Door samen met de cliënt de hele dag door te nemen en de dagelijkse activiteiten te evalueren, kunnen wij hier op anticiperen en effectief de juiste behandeling inzetten. De behandeling kan gericht zijn op: energiemanagement, overprikkeling, cognitieve problemen, houdings- en bewegingsadviezen, begeleiding bij werkhervatting, arm-/ handfunctietraining, adviezen over adequate lig- en zithoudingen en begeleiding mantelzorger bij overbelasting.  

Cognitieve vermoeidheid

Omdat er nog niet zoveel bekend is over het coronavirus, denkt men bij vermoeidheidsklachten vaak dat dit te maken heeft met een verminderde conditie of benauwdheid. Maar het is vaak ook de mentale vermoeidheid die cliënten ervaren na corona. Omdat mentale vermoeidheid niet direct zichtbaar is, wordt dit vaak over het hoofd gezien. Wanneer dan alleen met fysiotherapie wordt gestart om de conditie op te bouwen, blijven de cognitieve klachten nog steeds aanwezig, waardoor ook de vermoeidheid blijft. Daarom is het belangrijk om op tijd met ergotherapie te starten. Hierdoor kunnen wij al veel eerder signalen van overbelasting oppikken en hier op tijd aan werken, om erger te voorkomen. Het is veel moeilijker om in een later stadium terug te werken naar de juiste balans, dan wanneer je op tijd actie onderneemt. De vermoeidheid is dan namelijk al zo groot en de overbelasting al zo ver gevorderd, dat we grotere stappen moeten zetten voor het beste herstel. 

Jongeren en werkenden merken restklachten laat

Wij merken dat vooral jongeren en werkenden deze corona-restklachten vaak laat opmerken. Vaak beginnen zij meteen met werken nadat de quarantaineperiode voorbij is en ze niet meer besmettelijk zijn voor anderen.  Zij ervaren dan vaak wel problemen met concentratie, moeite met werkhervatting, erge vermoeidheid na het werken en geheugenproblemen. Maar toch koppelen zij dit vaak niet direct aan de nasleep van corona, of verwachten zij dat dit vanzelf wel weer overgaat. Maar eigenlijk zijn ze te snel weer van start gegaan en zijn ze hier lichamelijk en mentaal nog niet helemaal aan toe. Na een tijdje merken zij dat de klachten niet vanzelf overgaan. Vaak zitten ze dan al zo ver in de overbelasting, dat een normale dag bijna niet meer vol te houden is. Naast de arbeidswerkzaamheden blijft er dan nog weinig energie over voor de overige activiteiten. Hierdoor nemen ze niet de tijd om volledig te herstellen en gaan ze continu over hun grenzen heen, waardoor een burn-out ook weer sneller op de loer ligt. Daarom is het van groot belang om goed naar je lichaam te blijven luisteren en eerder aan de bel te trekken wanneer klachten niet verdwijnen.

Meer uren ergotherapie door paramedische herstelzorg

Herstellen van het coronavirus neemt veel tijd in beslag en cliënten die COVID-19 hebben gehad hebben recht op paramedische herstelzorg. Dit houdt in dat naast de 10 uur ergotherapie die vanuit de basisverzekering worden vergoed, de cliënt ook recht heeft op 10 extra behandeluren. Mocht hierna blijken dat er nog meer uren nodig zijn voor ergotherapie, dan kan dit eventueel nog een keer verlengt worden met 10 uur. Dit komt neer op eventueel een totaal van 30 uren ergotherapie. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de cliënt mee te doen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Schakel onze ergotherapeuten in bij corona restklachten

Heb jij zelf corona gehad en ervaar je nog steeds klachten hierdoor? Neem dan eens contact met ons op. Dan onderzoeken wij graag samen met hoe en op welke manier we je belastbaarheid kunnen opbouwen.