Ergotherapie bij diverse fasen van oncologie

Wanneer je de diagnose kanker hebt gekregen, komt er zoveel op je af. Lichamelijk en emotioneel kan dit heel veel impact op je dagelijkse leven hebben. Misschien kan je activiteiten niet meer uitvoeren zoals je gewend bent, door pijn, vermoeidheid of andere (cognitieve) klachten. Dan kan het prettig zijn dat iemand je hierin bijstaat en met je meedenkt. Een ergotherapeut kan in verschillende fases ingezet worden, met als doel de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk te maken. Wij lichten in deze blog toe wat de ergotherapeut in welke fase kan betekenen voor de cliënt.

Ergotherapie in de curatieve fase

Tijdens de curatieve fase, waarin de bestrijding van kanker centraal staat, kan de ergotherapeut de cliënt op diverse manieren bijstaan. Vaak zien wij dat cliënten in deze fase klachten ervaren door bijwerkingen van medicatie of behandelingen. Zij zijn vaak moe, hebben pijn, ervaren cognitieve problemen als duizeligheid, prikkelverwerkingsklachten, hoofdpijn en concentratieproblemen. En daarnaast vinden zij het heel moeilijk om een goede balans te vinden tussen enerzijds het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en anderzijds de tijd en rust te nemen om te herstellen van de behandelingen. De ergotherapeut denkt in deze fase mee hoe pijn verlicht kan worden, vermoeidheidsklachten zoveel mogelijk beperkt kunnen worden en er een goede balans ontstaat tussen belasting (welke activiteiten doe je op een dag) en belastbaarheid (wat kan je lichaam eigenlijk aan).

De herstelfase bij kanker

Tijdens de herstelfase is de cliënt klaar met de behandelingen en staat het herstellen hiervan centraal. Vaak ervaart de cliënt in deze fase vermoeidheidsklachten, cognitieve klachten, energieproblemen. Ook is de cliënt in deze fase vaak al aan het nadenken over de toekomst en de dagindeling. Samen met de cliënt stelt de ergotherapeut een plan op waarin duidelijk wordt wat de cliënt belangrijk vindt om weer te kunnen doen in het dagelijks leven. De ergotherapeut zorgt ervoor dat de cliënt stap voor stap weer activiteiten uitvoert zonder daarbij overbelast te raken. Ook kan de ergotherapeut advies geven over hulpmiddelen die activiteiten minder belastend maken en eventueel voorzieningen die geregeld moeten worden.

De palliatieve fase en ergotherapie

Wanneer je te horen krijgt dat de kanker niet te genezen is, kom je in de palliatieve fase. In deze fase is bestrijding niet meer mogelijk en richten de behandelingen zich vaak op het remmen van de ziekte of het verminderen van de klachten of pijn en het draaglijker maken van de ziekte. Naast dat dit fysiek vaak een hele zware periode is, is dit ook emotioneel een zware en onzekere tijd voor cliënten, omdat er geen duidelijke prognose is. In deze fase is met name de kwaliteit van het leven erg belangrijk voor cliënten. De ergotherapeut kan samen met de cliënt een plan maken waarin beschreven wordt welke activiteiten de cliënt graag zou willen uitvoeren en hoe zij dit zo optimaal mogelijk kunnen doen. De ergotherapeut denkt mee welke hulpmiddelen ingezet kunnen worden, hoe er een goede balans gecreëerd kan worden tussen belasting en belastbaarheid en hoe cognitieve problemen zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Ook kan de ergotherapeut in zowel de palliatieve als de terminale fase ingezet worden voor de familieleden of mantelzorgers van de cliënt. Zij krijgen vaak een zware rol, naast het zijn van partner, vader, moeder, kind of vriend. Maar tegelijkertijd gaat het leven daarnaast door. De verdeling van de aandacht en energie kan dan een uitdaging zijn. Om ervoor te zorgen dat hij of zij niet overbelast raakt, kan de ergotherapeut ondersteuning en advies bieden. Soms is het fijn dat in zo’n situatie iemand meekijkt en praktische tips kan geven om de energie en tijd goed te verdelen.

De terminale fase en ergotherapie

In deze fase gaat de cliënt vaak naar het einde van het leven. Hierbij staat kwaliteit van het leven op zo’n comfortabel mogelijke manier voorop. In de terminale fase worden cliënten vaak minder mobiel, waardoor zij regelmatig in bed liggen of zitten in een rolstoel. De ergotherapeut kan hierbij adviseren over het inzetten van een comfortabel bed, een goede (rol)stoel, zitkussen of andere hulpmiddelen. Daarnaast kan de ergotherapeut ook meedenken in overige wensen die de cliënt nog heeft en hoe dit op een zo optimale en comfortabele manier uitgevoerd kan worden.

Multidisciplinaire behandeling

In alle fasen bij oncologie werken wij samen met diverse disciplines. Denk hierbij aan een psycholoog, fysiotherapeut, diëtist, maatschappelijk werker en thuiszorg.  Door de korte lijntjes die wij met deze disciplines hebben kunnen wij hen te allen tijde inschakelen mocht daar behoefte naar zijn.

Benieuwd naar wat onze ergotherapeuten nog meer kunnen betekenen  bij oncologie? Lees dan hier onze blog over ergotherapie bij oncologie Of neem gerust contact met ons op via 088 -501 4300